dilluns, 23 de febrer del 2009

D. Rafael Mogort, President del Club de Pilota de Simat.
Divendres, es va posar en marxa el Club de Pilota de Simat, on a l´assemblea de constitució es va triar la Junta Directiva que estarà presidida per D. Rafael Mogort (pare), la junta queda així:

PRESIDENT: RAFAEL MOGORT (PARE)
VICE-PRESIDENT: MIQUEL BRINES (COETER)
SECRETARI: ALAN FOLGUERÀ
TRESORER: JUAN BAUTISTA COMPANY
VOCALS: JAUME MAINAR, SALVA RIPOLL, PACO LUIS BRINES, CRISTIAN GALVEZ, JOSÉ MARTÍ SOLER.
El primer acord adoptat per la Directiva va estar començar immediatament la campanya d´afiliació de socis per al club, així com informar que el proper divendres, tindrà lloc a Simat, l´Assemblea de la COORDINADORA DE PILOTA ROJOS I BLAUS, que aglutina a un gran nombre de clubs locals, i al que s´hi afegirà el de Simat.